Letní příprava 2. třídy

Od začátku dubna zahájila letní přípravu i druhá třída a to v tělocvičně na ZŠ Dukelská a druhým tréninkem v týdnu v okolí zimního stadionu. Celou letní přípravou se táhne nit obratnosti a her. Děti musí svým pohybem získat obratnost rychlost a vytrvalost. Naučit se kolektivnímu pojetí, souhře, pomoci, ale i individuálním dovednostem, zodpovědnosti, vůdcovství a přijetí role v týmu. Jedním slovem soužití v týmu. Škoda je, že trénink je často jediným pohybem dětí. Děti neběhají venku, tělocvik a sportovní hry ve školách jsou těsně nad bodem mrazu. Spousty dětí nejsou rozhýbaní, jsou zkrácení, bez fyzičky. Hrami a soutěžemi se je tedy snažíme dostat co nejvíce do pohybu.