„Využíváme různé hry, abychom dětem vštípili hokej zábavnou formou“, říká trenér 2. třídy – Jaroslav Koubek

Před sezónou jste se ujal trénování druhé třídy. Jak se to seběhlo, a jak se těšíte na novou výzvu?

J. K. Seběhlo se to tak, že mi oslovil dlouholetý kamarád Aleš Dlouhý. Naskytla se nám možnost společného trénování a připojil se k nám ještě David Kovář, který momentálně působí jako hráč v A týmu. Za sebe mohu říct, že se na novou výzvu opravdu moc těším.

Co od sezóny očekáváte, a jak probíhá sezóna druhé třídy?

J. K. Sezóna startuje až za nějaké dva měsíce a probíhá formou turnajů, které se konají vždy v minihokeji, ale občas je k tomu přidán i jiný sport, aby to bylo pro děti co nejvíce zábavné. Co se týká hokeje, tak jsme začali v srpnu a tréninky jsou zaměřeny hlavně na bruslení, které je pro tyto děti nejdůležitější.

Věnujete se tedy více sportům i v rámci přípravy a tréninků?

J. K. Teď už trénujeme na ledě a učíme se hokej, ale jelikož nejsem zastáncem toho, aby dítě dělalo vždy jen jeden sport, tak jsme v rámci tréninků zkoušeli i jiné sporty. Samozřejmě máme v tréninku zapojeny i různé herní formy. Ať už to byla hra na spícího obra, na honěnou, přeskakování různých překážek… Těch různých her a možností je spoustu, což je výhoda i pro samotné děti, kterým můžeme vštípit základy hokeje herní formou.

Přesto, že jste začali sezónu docela nedávno, už máte za sebou jeden turnaj, a to dokonce v cizině.

J. K. Turnaj se konal v rakouském Linci a zúčastnilo se šest mužstev. Naši nejmenší svěřenci tak měli možnost si zahrát proti dětem z Rakouska, a turnaj byl doplněn také o mužstvo HC Motor České Budějovice. Turnaj nebyl o výsledcích, protože ty jsou jak známo prioritou až starších dětí, ale děti si mohly vyzkoušet své první hokejové krůčky před publikem, poprvé si vyzkoušely, jaké je to prezentovat se v zápasech, a hlavně si odvezly domů své první sportovní zážitky. Rád bych touto cestou poděkoval také rodičům, kteří vážili dalekou cestu, aby dětem dopřáli tento sportovní zážitek. Myslím, že to byl ten nejlepší možný motivační prvek do sezóny a je jen na nás, jak s tím v sezóně naložíme.