Hodnocení letní přípravy 3. a 4. třídy

Hráči 3. a 4. třídy zahájili letní přípravu pro sezónu 2023/2024 již 2. 5. 2023. Tréninky probíhaly 3x týdně, a to v pondělí, úterý a ve čtvrtek.

Obsahově byly tréninky zaměřeny na komplexnost pohybu, s důrazem především na rozvoj dynamiky a motoriky pohybu. Novinkou pro tým bylo provedení „testování“ hráčů, a to s cílem zaznamenat stav fyzické připravenosti. Testování proběhlo na začátku a na konci letní přípravy, a to v následujících disciplínách:

  • Agility slalom běh „Pastrňák“
  • Skok z místa
  • 3x 60 m
  • Mobilita (rozsah pohybu)
  • Vytrvalost 450 m

Součástí tohoto bylo i mapování hráčů samotných, tedy měření a vážení. To je důležité pro pochopení a kontrolu správného vývoje dětí.

Samotné tréninkové jednotky byly řešeny koncepčně, tedy na základě předem stanoveného zaměření, ke kterému se přizpůsoboval obsah tréninkové jednotky. Koncepce byla následující:

  • Pondělí: skupinová trénink, komplexní pojetí tréninku se zaměřením na odrazovou sílu, posílení středu těla, obratnost a motorika (opičí dráhy, přeskoky, kotouly, …)
  • Úterý: skupinový trénink zaměření na rychlost a dynamiku pohybu, se zvyšující se intenzitou (opakování s maximální intenzitou, doba zatížení max. 10 s v plném nasazení)
  • Čtvrtek: dynamika, pohyblivost, motorika, orientace (práce s míčem)

Specifickým znakem tréninkové dávky bylo pravidelné zařazení delšího, vytrvalostního běhu, a to v rámci rozcvičení. Dále pak atletická abeceda, v závěru hra (fotbal, házená, rugby).

Velice zajímavým aspektem bylo zařazení společné teambuildingové diskuze s cílem lepšího vzájemné sebepoznání dětí. To probíhalo vždy na konci tréninku v rámci kompenzačního cvičení. Každý hráč si připravil povídání o sobě, své rodině, svých zájmech…a samozřejmě musel i odpovídat na všetečné otázky spoluhráčů nebo trenérů. Nutno poznamenat, že tento prvek byl velice zajímavý a přinesl nevšední poznatky.

Závěrem je nutno zhodnotit přípravu jako celek. Ta se z pohledu trenérů vydařila, obsahově bylo dosaženo stanovených cílů. Hlavním měřítkem spokojenosti je však přístup a práce dětí samotných, které opravdu přistupovali ke cvičení zodpovědně, s nasazením. Byla opravdu radost sledovat jejich progres, a to snad v každém tréninku. Jsme velice rádi, že děti společně začínají více a více fungovat jako celek, jako tým. Nezřídka se objevují prvky podporování, vypomáhání a spolupráce. K tomu jistě přispívají i mimotréninkové akce, jako např. společné sledován MS v ledním hokeji.

V červenci má tým volno, další společné setkání bude začátkem srpna, kdy vstoupíme do přípravy na ledě.

Trenérský tým 3. a 4. třídy.

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *