Výzva k podání nabídek a textová část zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky: Světelná a zvuková signalizace na zimním stadionu ve Strakonicích

Výzva_HC Strakonice_časomíra

Příloha č.1_položkový rozpočet

Příloha č.2_čestné prohlášení_časomíra

Příloha č.3_krycí list_časomíra

Priloha_c 4_Návrh_Smlouvy_o dílo_časomíra