Vyjádření HC Strakonice

Vážení rodiče,

 

bohužel nám nezbývá než konstatovat, že sezóna 2019/2020 je ukončená. Jelikož jsme neměli šanci se s Vámi a s dětmi sejít a rozloučit, dovolte alespoň touto formou poděkovat za uplynulou sezónu všem hráčům a rodičům. Samozřejmě by klub nemohl fungovat bez obětavých trenérů, jejich asistentů, vedoucích družstev, případně dalších pomocníků, kterým také děkujeme a jejichž práce si vážíme.

 I přesto, že nějaký omezený čas nebudou probíhat pondělní schůze výboru, začneme přípravu na další sezónu. Jakmile to situace umožní, svoláme prostřednictvím jednotlivých vedoucích schůzky se všemi družstvy, kde budete informováni o následující sezóně.

 Jelikož pravděpodobně ještě někteří mají výstroj v kabinách, dohodneme se zástupci ZS jakým způsobem a kdy bude možné si ji vyzvednout a o této dohodě vás budeme informovat. Předpokládáme, že to nebude možné dřív, než bude ukončeno vládní nařízení o karanténě.

 V případě jakýchkoliv nových skutečností Vás budeme neprodleně informovat.

 S pozdravem

 Výkonný výbor HC Strakonice, z. s.