V hokejovém klubu HC Strakonice se akce Týden hokeje uskutečnila ve čtvrtek dne 28. 1. 2018 od 16.00 hodin. V našem klubu jsme této akci věnovali pečlivou přípravu, navštívili jsme všechny mateřské školy a 1. až 3. třídy škol základních, nejen ve Strakonicích, ale i v okolních obcích do vzdálenosti cca 15 km a předali zde letáčky, plakáty a propagační materiály a rovněž vysvětlili účel akce. Byli jsme všude přátelsky přijati. Dále jsme zajistili uveřejnění článku ve dvou regionálních novinách a v regionální televizi, vylepení plakátů s uvedením data a místa konání akce na většině plakátovacích ploch ve městě a v okolí zimního stadionu a rovněž informaci na webových stránkách klubu a na facebooku.

 

Byli jsme příjemně překvapeni tím, že se dostavilo 35 dětí, často s více než jedním rodinným příslušníkem. Všichni byli zaregistrováni. Kromě programu předepsaného v manuálu byl připraven doprovodný program v podobě hokejové střelnice, kde byla možnost zapůjčení hokejek a střílelo se zde na menší i větší branky tenisovými míčky. S držením hole a technikou střelby zde pomáhali kromě trenéra i členové družstev mladšího dorostu a starších žáků a všichni si užili hodně legrace. Vybraní dorostenci a žáci měli na starost i další část programu, ukázku hokejové výstroje menších i větších velikostí, s vysvětlením k čemu která součást výstroje slouží. Tito pomocníci rovněž prováděli zájemce po zimním stadionu. O účastníky se staralo kromě již uvedených 9 mladších dorostenců a starších žáků ještě 10 trenérů a 7 dalších členů klubu. Program na ledě, který spočíval jak v ukázce minihokeje a tréninku, tak především ve zkoušení prvních krůčků a „ochutnávání“ ledu formou hry s míčky, plyšáky a hrazdičkami za asistence trenérů a dalších pomocníků trval až do 18. hodiny a i tak se návštěvníkům nechtělo odejít.

 

Máme radost z toho, že celý program probíhal v pozitivním duchu a přátelské atmosféře a že více než polovina účastníků vyjádřila přání zúčastnit se dalších aktivit klubu, a to zejména začít docházet na tréninky. Všichni registrovaní obdrželi též informaci o časech tréninků a mohli se osobně seznámit s trenéry, kteří by připadali v úvahu. Kolem 15 dětí si již na místě domluvilo prostřednictvím rodičů docházku přímo s těmito příslušnými trenéry.

 

Článek vytvořil Mgr. Miloslav Tuháček

Fotogalerie: odkaz zde